Kadrovsku strukturu čine: 3 limara, 5 farbara, auto-mehaničar, auto-električar i 4 radnika u organizacionoj strukturi.

Svi zaposleni poseduju licence, imaju iskustvo rada u ovlašćenim servisima i imaju stalne obuke.