Delovi za havarisana vozila

Nakon prijema i pregleda poručuju se delovi za havarisano vozilo. Kada delovi stignu u Crash centar majstori počinju sa radom. Često se delovi poručuju i pre nego što vozilo stigne u Crash centar (zapisnik osiguravajućeg društva se dobija ranije i u njemu se nalaze podaci o delovima), da bi se proces popravke havarisanog vozila što više ubrzao. Ukoliko ima mehaničkih oštećenja na vozilu auto-mehaničari saniraju sve nastale kvarove.

Nakon toga limari preuzimaju vozilo. U slučaju teško havarisanih vozila prvo se radi istezanje i vozilo se vraća u geometriju, u odgovarajući prvobitni položaj. Svi delovi koji su naručeni montiraju se da bi se izvršila proba. Proverava se da li je sve u redu sa krilima, farovima, branicima, bravama, ukrasnim lajsnama i svim ostalim delovima. Nakon toga se sve ponovo rasturi i delovi se šalju na farbanje.

Poručivanje delova i popravka