Provera ofarbanih vozila

Kada se završi farbanje i sušenje  delova sledi proces kompletiranja vozila: svi delovi koji su predhodno probani ponovo se montiraju i proverava se da li je sve u redu. Kada se vozilo potpuno sklopi ide na završnu kontrolu koju vrši šef servisa.

Proverava se da li je svaki šraf na svom mestu, proveravaju se zazori između elemenata limarije (vrata, haube, branika, farova) i sve ostalo. Nakon toga vozilo ide na pranje, usisavanje i poliranje.

Provera vozila